Загальні правила користування сайтом

І. Загальні положення
Веб-сайт ugearsmodels.com (далі – «Сайт») представлений компанією ТОВ «Юкрейніан Геарс» (далі - «Компанія «Югеарс»), розташованою за адресою: вулиця Очаківська/Очаківський провулок, будинок 5/6, місто Київ, 03151, Україна.

Користуючись Сайтом користувач надає згоду на дотримання цих Правил користування сайтом (далі – «Правила») без будь-яких обмежень або застережень.

Компанія «Югеарс» залишає за собою право у будь-який момент змінювати (скорочувати, доповнювати та викладати в новій редакції) ці Правила. Відповідні зміни набирають сили автоматично, після розміщення на сторінці Сайту https://ugearsmodels.com/ua/terms-of-use.html та розповсюджуються на всіх користувачів, які користуються Сайтом після дати розміщення змінених Правил. Задля уникнення можливих непорозумінь Компанія «Югеарс» звертає увагу на необхідність ознайомлюватися з Правилами перед кожним користуванням Сайтом.

Компанія «Югеарс» докладає зусиль з перевірки інформації перед її розміщенням на Сайті. Незважаючи на зазначене, Компанія «Югеарс» не може гарантувати правильність і повноту розміщеної інформації та не несе жодної відповідальності за помилки у матеріалах, які містяться на Сайті. Розміщені на Сайті заяви мають довгостроковий характер і надані на основі останньої наявної інформації та переконаності в правильності як інформації, на підставі якої такі заяви зроблені, так і самих заяв. Іноді результати, яких досягає Компанія «Югеарс», можуть істотним чином відрізнятися від довгострокових заяв внаслідок впливу ринкових та економічних чинників, які, у більшості випадків, знаходяться поза контролем Компанії «Югеарс».
Компанія «Югеарс» не має наміру постійно переглядати та коригувати свої довгострокові заяви, розміщені на сторінках Сайту, проте залишає за собою право у будь-якій час змінювати, додавати чи видаляти будь-які свої заяви, в тому числі довгострокові.

Окрім випадків коли однозначно зазначено протилежне, жодні розміщенні на Сайті заяви не можуть розглядатися як надання Компанією «Югеарс» будь-яких обіцянок та/або гарантій.

ІІ. Авторське право на розміщені на Сайті матеріали
Сайт містить матеріали (фото зображення, аудіовізуальні, а також графічні твори та текст), які захищені законодавством про авторське право. Копіювання, відтворення, розміщення, поширення, переробка, адаптація та переклад матеріалів Сайту в засобах масової інформації (включаючи електронні), а також на інших веб-сайтах будуть вважатися порушенням авторських прав Компанії «Югеарс». За винятком матеріалів, які Компанія «Югеарс» надає засобам масової інформації або розповсюджує як складову частину прес-релізів, будь-яке копіювання, відтворення, розміщення, поширення, переробка, адаптація та переклад матеріалів Сайту дозволяється лише за умови отримання попередньої письмової згоди Компанії «Югеарс».

ІІІ. Знаки для товарів та послуг, дизайн товарів
Права на знаки, найменування і дизайн товарів, що розміщені на сторінках Сайту належать Компанії «Югеарс» та захищені відповідно до законодавства. Будь-яке використання та/або копіювання знаків, найменувань та дизайну товарів, що розміщені на сторінках Сайту, без отримання попередньої письмової згоди Компанії «Югеарс» заборонене і є порушенням законодавства в сфері інтелектуальної власності та/або законодавства про недобросовісну конкуренцію.

ІV. Відмова від зв'язку зі змістом веб-сайтів третіх осіб
На сторінках Cайту містяться гіперпосилання на інші веб-сайти, які розробляються та супроводжуються третіми особами і вміст яких невідомий Компанії «Югеарс». Компанія «Югеарс» лише сприяє доступу до таких веб-сайтів і не несе жодної відповідальності за наявні на таких веб-сайтах матеріали.

Компанія «Югеарс» наводить гіперпосилання на сайти третіх осіб лише для того, щоб спростити пошук таких веб-сайтах для користувачів Сайту. Заяви та/або гарантії, що містяться на сторінках, на які надані посилання, не є та не можуть розглядатися як заяви та/або гарантії надані Компанією «Югеарс». Компанія «Югеарс» недвозначно відмовляється від зв'язку з будь-яким вмістом будь-яких веб-сайтів третіх осіб, посилання на які містяться на Cайті. Зокрема, Компанія «Югеарс» не бере на себе відповідальність за будь-які порушення норм чинного законодавства або прав третіх осіб, які мають місце на сторінках таких веб-сайтів.

Компанія «Югеарс» не несе жодної відповідальності за будь-яке порушення прав інтелектуальної власності, порушення особистих немайнових прав та прав на персональні данні, що можуть трапитися на веб-сайтах, гіперпосилання на які містяться на Сайті.

Компанія «Югеарс» звертає увагу, що у випадку придбання товару на веб-сайтах, гіперпосилання на які містяться на Сайті, відповідний контракт, договір чи угода укладається лише між користувачем і власником відповідного сайту або іншою особою, яка пропонує укласти такий контракт, договір чи угоду, але за жодних умов не між Компанією «Югеарс» і користувачем. Просимо звернути увагу на умови користування відповідним веб-сайтом третьої особи при переході за гіперпосиланням, що розміщено на цьому Сайті.
Власники веб-сайтів, на які можна потрапити за гіперпосиланнями, що містяться на Cайті, несуть повну відповідальність за їх вміст, а також за продаж будь-яких товарів, запропонованих на їх веб-сайтах, дотримання умов такого продажу, обробку та виконання будь-яких замовлень, отриманих через Інтернет за допомогою таких веб-сайтів.

Дана відмова від відповідальності стосується усіх гіперпосилань, наведених на Сайті, та будь-яких матеріалів веб-сайтів, доступ до яких користувачі отримують за допомогою таких гіперпосилань.

V. Розсилка новин та повідомлень
Користувач Сайту може підписатися на розсилку новин Компанії «Югеарс» вказавши у спеціально призначеній графі, яка знаходиться у правому нижньому куті Сайту адресу своєї електронної пошти та натиснувши на відповідну іконку. Компанія «Югеарс» не має технічної можливості перевірити чи належить зазначена під час підписки на розсилку новин адреса електронної пошти користувачеві, якій здійснив таку підписку. Компанія «Югеарс» не несе відповідальності за будь-які наслідки використання користувачами Сайту можливості підписання на новини Компанії «Югеарс». Компанії «Югеарс» надає кожному користувачу можливість відписатися від розсилки новин шляхом переходу за відповідним гіперпосиланням, що міститься у розсилці новин.

Під час розміщення замовлення або створення аккаунта на Сайті, користувач може надати згоду на отримання рекламних та привітальних email, SMS та Viber повідомлень від Компанії «Югеарс». Згода надається користувачем шляхом проставлення відмітки у відповідному місці та підтверджує згоду відповідного користувача на отримання будь яких рекламних та привітальних email, SMS та Viber повідомлень від Компанії «Югеарс».

VI. Обліковий запис
Компанія «Югеарс» надає користувачам можливість створювати на Сайті обліковий запис (особистий кабінет) шляхом введення адреси електронної пошти, пароля та інших необхідних даних. Під час створення облікового запису користувач має вказати свої повні та точні данні, а також своєчасно оновлювати такі дані протягом терміну користування обліковим записом. Створенням облікового запису користувач підтверджує, що він досяг повноліття.

Користувач несе особисту відповідальність за дотримання конфіденційності свого логіна і пароля. Компанія «Югеарс» не несе відповідальності за правильність даних користувача, наслідки несвоєчасного оновлення користувачем таких даних та наслідки доступу третіх осіб до облікового запису користувача.

VIІІ. Платіжні системи
Під час здійснення розрахунків на Сайті користувач має можливість обрати одну із платіжних систем, які підтримуються. Під час використання обраної користувачем платіжної системи може здійснюватися автоматичний перехід користувача на інші веб-сайти задля опрацювання платежу.

Платежі опрацьовуються та здійснюються обраною користувачем платіжною системою та відповідно до її правил. Зазначене відноситься до строків здійснення оплати, її умов, порядку, курсу конвертації валют, обробки та зберігання даних, які надають доступ до рахунку користувача та ін.

VIIІ. Обмеження відповідальності
Будь-яка відповідальність Компанії «Югеарс» за збитки, заподіяні в результаті користування Сайтом – незалежно від юридичної підстави, включаючи, але не обмежуючись цивільно-правовим деліктом обмежується прямими збитками, які є безпосереднім наслідком умислу або грубої недбалості Компанії «Югеарс».

У тій мірі у якій існують підстави для застосування передбаченої законодавством відповідальності, загальна сума будь-якої вимоги про відшкодування збитків обмежується передбачуваними збитками.

Вищезазначені положення не впливають на відповідальність Компанії «Югеарс» передбачену нормами законодавства про відповідальність за недоброякісність продукції або відповідальність, що випливає з гарантій, наданих Компанією «Югеарс». Вищезгадані обмеження відповідальності також не застосовуються в разі завдання шкоди життю і здоров'ю людини, або нанесення тілесних ушкоджень.

Компанія «Югеарс» докладає значних зусиль для того, щоб захистити Сайт від вірусів, троянів або іншого коду з забруднюючими або деструктивними властивостями, проте, не може гарантувати їхню повну відсутність. У зв'язку з цим Компанія «Югеарс» рекомендує користувачам самостійно вживати заходів для захисту своїх комп'ютерів перед завантаженням документів і даних з Cайту.

Компанія «Югеарс» не гарантує відсутність помилок або збоїв в роботі окремих опцій Cайту, а також не відповідає за їхню доступність.

Компанія «Югеарс» також не несе відповідальність в інших, прямо зазначених у цих Правилах, випадках.

IХ. Продукція Компанії «Югеарс»
Сайт містить інформацію про товари, створені Компанією «Югеарс».

X. Інші положення
Ці Правила регулюються і мають тлумачитися відповідно до законодавства України.

У межах, що допускаються відповідними нормативними актами, місцем для суду, в якому мають розглядатися усі спори, що виникають через та у зв’язку з користуванням Сайтом та наявними на ньому матеріалами, призначається місто Київ, Україна.

У разі, якщо будь-яке з положень Правил є або стає недійсними, інші положення залишаються чинними.

Товар доданий до кошика
Отримайте знижку 10% на перше замовлення!
Підпишіться на нашу розсилку та отримай 10% знижки на перше замовлення.
Мені це не потрібно